Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Komendantów Komisariatów za rok 2020

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 
Oświadczenia majątkowe kierownictwa KMP Gdynia publikowane są na stronie internetowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 
 
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 Komendantów Komisariatów Policji w Gdyni.

Metryczka

Data publikacji : 09.02.2021
Data modyfikacji : 02.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba udostępniająca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba modyfikująca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta
do góry