Skargi i Wnioski - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Art. 225 § 1 Kpa

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby
składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku
narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia
lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

 

                                                                                           J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

 

 

do góry