Skargi i Wnioski

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PILNYM KOMUNIKATEM W SPRAWIE PRZYJMOWANIA OSÓB PODCZAS TRWANIA PANDEMII:

 
Skargi/wnioski można składać:
 • listownie na adres:
                                  Komenda Miejska Policji w Gdyni 
                                  ul. Portowa  15
                                  81-350 Gdynia,
 • osobiście – w Recepcji KMP w Gdynia ul. Portowa 15,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: skargi-kmpgdynia@gd.policja.gov.pl.
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /kmpwgdyni/SkrytkaESP
 
WAŻNE! 
W dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przy ul. Portowej 15, 81-350 Gdynia, funkcjonariusze działający w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie (+48) 47 74 21 323. 
 
WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 
Skarga/Wniosek powinny zawierać:
 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • zwięzły opis zdarzenia (w miarę możliwości proszę podać datę zdarzenia, miejsce zdarzenia, numer prowadzonej sprawy i jednostkę Policji, której skarga dotyczy).
 
WAŻNE!
Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.
Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji 20.04.2018
Data modyfikacji 06.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba udostępniająca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba modyfikująca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta
do góry