Policyjny telefon zaufania - Komenda Miejska Policji w Gdyni

Biuletyn Informacji Publicznej

Policyjny telefon zaufania

Policyjny telefon zaufania

TEL.  800 467 997

(funkcjonuje codziennie i całodobowo, obsługiwany jest przez funkcjonariuszy i pracowników
KWP w Gdańsku, wszystkie rozmowy przychodzące  nagrywane są na rejestratorze rozmów)
 
 
CELEM FUNKCJONOWANIA SPECJALNEGO TELEFONU JEST:
  1. umożliwienie obywatelom szybkiego i skutecznego przekazywania informacji oraz wniosków dotyczących:
    • nieprawidłowości w działaniach policjantów lub pracowników Policji, niewłaściwego zachowania bądź załatwiania sprawy, nie przyjęcia zgłoszenia o przestępstwie lub braku reakcji na zgłoszenie,
    • zagrożeń i niebezpieczeństwa, w tym miejsc zagrożonych przestępczością i punktów niebezpiecznych na drogach i ulicach w celu podjęcia działań zmierzających do przywrócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  2.  udzielenia porad dotyczących sposobu załatwiania spraw urzędowych w jednostkach Policji.

Metryczka

Data publikacji : 07.10.2021
Data modyfikacji : 07.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba udostępniająca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta Komenda Miejska Policji w Gdyni
Osoba modyfikująca informację:
Jozdowska-Tyrlik Edyta
do góry